Zaliczki kwartalne i uproszczone – termin 20 luty 2013

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby płacić zaliczki na podatek dochodowy za 2013 rok  kwartalnie lub w formie uproszczonej muszą do 20 lutego 2013 roku złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego. Raz złożone zawiadomienie o wyborze opłacania zarówno zaliczek kwartalnych jak i uproszczonych dotyczy również lat następnych. Z uwagi na to, że nie ma sformalizowanych druków dla wskazanych zawiadomień, podatnicy ich treść redagują we własnym zakresie.  Gazeta Podatkowa opublikowała dnia 04-02-2013 roku  ciekawy artykuł dotyczący wyboru zaliczek uproszczonych i kwartalnych. Zachęcamy do przeczytania więcej